Veteriner Hekimlik ve Tek Sağlık

Tek Sağlık konseptinin amacı, tüm sağlık bilimleri - veteriner hekimliği, insan tıbbı, çevre bilimi ve halk sağlığı - işbirliği yoluyla mevcut ve potansiyel sağlık ve refah konularını ele almaktır.

Şu gerçekleri düşünün:

  • Birleşmiş Milletler'e göre, dünya nüfusu 2019'da yaklaşık 7,7 milyara ulaştı ve 2100 yılına kadar 10,9 milyara kadar artabilir.

  • İnsan-hayvan bağı: İnsanlar ve hayvanlar arasındaki karşılıklı yararlı ilişki, binlerce yıldır varlığını sürdürmekte ve olumlu etkileri konusunda farkındalık artmaya devam etmektedir.

  • Nüfusumuz coğrafi olarak genişlemeye devam ettikçe, insan ve vahşi hayvan yaşam alanlarındaki örtüşen alanlar artmaktadır. Bu, hayvanlar ve insanlar için yeni virüslere, bakterilere ve hastalığa neden olan diğer patojenlere maruz kalma riskini artırır.

  • ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne göre, insanlarda her dört yeni veya yaygınlaşan bulaşıcı hastalıktan üçü hayvanlardan edinilmektedir.

  • İnsan ve hayvan sağlığının güvence altına alınması için gıda ve su kaynaklarımızı biyogüvenlik eksikliklerinden, doğal afetlerden, terörizmden veya diğer nedenlerden kaynaklanan kontaminasyondan dikkatli bir şekilde korumamız gerekir.

Veteriner hekimler Tek Sağlıkta  önemli bir rol oynarlar çünkü hayvanlar hem insanları hem de çevre üzerinde önemli rolleri ve etkileri vardır.

Gerek klinik pratisyenler gerekse epidemiyologlar veya ekolojik uzmanlar olsun, veteriner hekimler Tek Sağlık konseptini geliştirmek için bu konseptin temel üç ayağını oluşturan hayvanlar, insanlar ve çevre sağlığını ve güvenliğini korumak için zaruridir.

Hayvanların sağlığını ve refahını korumak söz konusu olduğunda, hiç kimse görevi yerine getirmek için veteriner hekimlerden daha kararlı veya daha donanımlı değildir. Veteriner Hekimler sadece hasta veya yaralı olduklarında hayvanlarla ilgilenmezler. Hayvanların sağlıklı ve verimli olabilmeleri için doğru beslenmeleri, doğru şekilde bakılıp yetiştirilebilmeleri için güncel bilimsel gelişmeleri ve teknolojileri de takip ederek toplum sağlığı için mücadele vermektedirler. Evcil hayvanlardan çiftlik hayvanlarına,  laboratuvar hayvanlarından hayvanat bahçesi hayvanlarına ve hatta su hayvanları, vahşi yaşam ve ötesine, veteriner hekimlerin çalışmaları tüm hayvan türlerinin sağlığını ve refahını tüm ortamlarda korur. 

Hayvan Sağlığı ve Refahı

Toplum Sağlığı

Gıda güvenliği ve güvencesi gibi konulardan, insanlar ve hayvanlar arasında bulaşabilecek hastalıklara kadar, veteriner hekimler, hayvanların insanları etkilediği birçok yolu ele almak için eşsiz bilgi ve deneyime sahiptir. Benzer şekilde, insan ve halk sağlığı sorunları genellikle hayvan sağlığını ve refahını etkiler. Örneğin, doğal afetler sırasında hayvanlarla insanların barınmalarına ilişkin kısıtlamalar hayvanların terk edilmesine neden olabilir. 

Veteriner Hekimler insanları, hayvanları ve toplumu korur

Gıda güvenliği ve güvenliği gibi konulardan, insanlar ve hayvanlar arasında bulaşabilecek hastalıklara kadar, veteriner hekimler, hayvanların ve insanların birbirlerini etkilediği birçok yolu ele almak için eşsiz bilgi ve deneyime sahiptir.

gallery/nodelrgfeat-1280x720-publichealth_0

Veteriner Hekimler insanları hastalıklardan korur. Halk sağlığını ve ulusal güvenliğimizi tehdit edebilecek hayvan hastalıklarına karşı ilk ve en iyi savunma hattıdır. Kuduzdan kuş gribine kadar değişen zoonotik hastalıkları önler ve tedavi ederler.

Veteriner Hekimler Gıdalarımızın Koruyucusudur. Veteriner Hekimler hayvanların sağlığını ve refahını korur ve üretilen tüm hayvansal proteinin insan tüketimi için güvenli olmasını sağlamak amacıyla tarladan kesimhaneye kadar gıda zincirini denetler.

Veteriner Hakimler tıbbi keşifler yaparlar.  Veteriner Hekimler hem insanlar hem de hayvanlar için yeni ilaçların geliştirilmesi için çok önemlidir. Araştırmacılar olarak, Veteriner Hekimler tüm türlerde hastalıkları teşhis etmek, tedavi etmek ve önlemek için yeni yollar araştırmakta ve bulmaktadırlar.

Gıda Güvenliği

Hayvanların kontaminasyon içermeyen gıda ve yemlere erişiminin sağlanması, onların sağlığı ve onlara bakan kişilerin sağlığı için kritik öneme sahiptir. Salmonella, listeria ve diğer bakterilerin neden olduğu hastalıklar, insanlar ve hayvanlar arasında hızlı bir şekilde transfer edilebilir. Veteriner Hekimler, hayvan sahiplerine, hayvanları için doğru diyetleri seçme ve bakterilere bağlı hastalık riskini azaltmak için yemleri güvenli bir şekilde kullanma konusunda eğitmek için en son bilimsel bilgilere sahiptir. Veteriner tıbbı da gıda güvenliğinin ön saflarında yer alır ve mikrobiyal veya kimyasal kirleticiler içermeyen hayvanlardan elde edilen yüksek kaliteli gıdaların üretimini sağlar.

gallery/bacteria-67659_960_720

Çevre Sağlığı

Toksikoloji, epidemiyoloji ve ekolojideki veteriner uzmanlığı, hem insanları hem de hayvanları etkileyen çevre ile ilgili hastalıkları anlama, kontrol etme, önleme, teşhis etme ve tedavi etme çabaları için hayati öneme sahiptir.